ABC Rodzica

czyli co każdy Rodzic wiedzieć powinien

Żłobek jest jedną z form opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym od 20 tygodnia do 3 roku życia.

W jej ramach realizowane są trzy niezwykle istotne funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Wspomniany okres do 3 roku życia to zasadniczy moment dla kształtowania się podstaw zdrowej osobowości. Jest to bardzo ważny czas, w którym dziecko zaczyna dojrzewać zarówno emocjonalnie jak i społecznie.

Przekraczając próg żłobka, każdy maluch wkracza w całkiem nowy, ciekawy świat, pełen przygód i rodzących się przyjaźni. To tutaj właśnie nawiązuje liczne kontakty zarówno z innymi dziećmi, jak i osobami dorosłymi, podejmuje wyzwanie, jakim jest współpraca i funkcjonowanie w grupie. Jest to początek wspólnej twórczej zabawy i nauki. Różnorodność bodźców, które napływają z zewnątrz czyni go dzieckiem bogatym w doświadczenia, daje mocny fundament do funkcjonowania zarówno w przedszkolu, jak i w późniejszym dorosłym życiu.