Jak to się zaczęło?

Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych ProRodzina powstało w Poznaniu w roku 2012. W skład założycieli placówki weszło 12 podmiotów: 9 żłobków niepublicznych, zajmujących się prowadzeniem własnej działalności na terenie miasta Poznań, jak również 3 osoby prywatne.

W chwili obecnej ProRodzina liczy 50 członków, lecz warto podkreślić, iż z każdym kolejnym rokiem znacznie się powiększa, ze względu na ciągle wzrastające aspiracje i niezwykły profesjonalizm osób dla niej pracujących.

Naszym celem jest zrzeszanie właścicieli, dyrektorów, rodziców, opiekunów, oraz wszystkich osób, którym na sercu leży właściwa opieka nad dziećmi do lat 3, jak również wspieranie instytucji, które na najwyższym z możliwych poziomów podejmują się tę opiekę sprawować.

Poprzez wszechstronne działania staramy się podnosić standardy w placówkach niepublicznych, tworzyć nowoczesne i stymulujące rozwiązania, wspierać rodziców w wychowaniu Ich małych pociech, jak również chronić interesy żłobków niepublicznych.

Robimy wszystko, aby przełamać powszechnie panującą opinię na temat miejsca, jakim jest żłobek, stwarzając warunki bytowe zbliżone do warunków domowych. Poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny to dla nas podstawa. Miejsca, które wspólnie tworzymy nie są wyłącznie przestrzenią, w której sprawowana jest ogólnie pojęta opieka nad małymi dziećmi. Jesteśmy także po to, a nawet przede wszystkim, aby wspierać, edukować oraz we współpracy z rodzicami wychowywać młodych ludzi.